illy, det första kaffet i världen med DNV sustainability certification

illy, det första kaffet i världen med DNV sustainability certification
Kategorier

Kategorier


illycaffè är det första livsmedelsföretag i världen som har certifierats av DNV GL för sin Responsible Supply Chain Process, vilket bekräftar att produktionskedjan är hållbar från början till slut, särskilt när det gäller företagets relationer med sina leverantörer, det vill säga kaffeodlarna.

För illycaffè innebär hållbar utveckling en konstant balans mellan å ena sidan förbättring och innovation och å andra sidan ansvar gentemot människor och miljö – en balans mellan den moderna tidens naturliga framsteg och att ge kommande generationer åtminstone samma möjligheter som vi har nu.

Illycaffè är ett ansvarsfullt företag som strävar efter att förbättra människors livskvalitet. För illycaffè är kvalitet och hållbarhet något som hör ihop: en produkt kan inte vara av utmärkt kvalitet utan att också vara hållbar. För illycaffè innebär hållbarhet tre olika följder: ekonomisk, social och miljömässig.

illy_bönor-som-världskarta

För att få fram det allra bästa kaffet söker illycaffè rätt på Arabicabönor av högsta kvalitet. Därefter etablerar företaget en direkt, personlig relation med odlarna. Denna relation grundar sig på fyra pelare:

  1. Val. Illycaffè köper 100 % av sitt kaffe i  ursprungsländerna, utvalt från de bästa lokala odlarna.
  2. Utbildning och incitament. Illycaffè överför 80 års erfarenhet och kunskap till odlarna.
  3. Erkänd kvalitet. Illycaffè garanterar ett högre pris än marknadspriset som belöning för god kvalitet.
  4. Gemenskap och kultur av högsta kvalitet. Uppbyggnad av illy-gemenskapen.

DNV (Det Norske Veritas) är ett internationellt oberoende certifieringsorgan med säte i Oslo. Sedan 1864 har DNV uppmuntrat företag över hela världen att växa ansvarsfullt med FN:s kriterium för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som ledstjärna. illy är det första företaget i världen att få det prestigefyllda priset Responsible Supply Chain Process.
illys passion för kaffe genomsyras av ett stort engagemang i människan och miljön och har, som utmärkelsen säger, en hållbar utveckling genom hela produktionskedjan från böna till kopp.