Hållbarhet

Hållbarhet

Efterfrågan på ekologiska och närproducerade produkter ökar och vi på Werners Gourmetservice vill i största mån bidra till en bättre miljö i alla led. Vi strävar efter att ständigt öka utbudet av ekologiska, miljömärka och närproducerade produkter och att utöka vårt ekologiska och tredjepartscertifierade sortiment.

 

prosanitas
IP Livsmedel

Werners Gourmetservice är certifierade enligt IP Livsmedel. Företag certifierade enligt IP Livsmedel har ett heltäckande kvalitetssäkringsprogram som lever upp till kraven från kunder och myndigheter. Certifikatet är ett värdefullt kvitto på verksamhetens goda arbete inom livsmedelssäkerhet, HACCP-arbete, hygien, spårbarhet och märkning.

 

EU
EU Ekologiskt

Produkter märkta med EU Ekologiskt innebär att livsmedlet odlats utan konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel och genmodifierade organismer. I ett EU Ekologiskt jordbruk används ekologiskt utsäde och växtföljden varieras. Djur ska i första hand äta ekologiskt foder och ha möjlighet till utevistelse. Den som köper EU Ekologisk mat i butiken ska känna sig säker på att maten svarar mot de krav som reglerna, EG-förordningen, ställer. I förordningen står det hur produktionen ska gå till, hur produkterna ska märkas samt hur kontrollen ska ske. För att få sälja EU ekologiska produkter krävs att man är kontrollerad och certifierad av ett kontrollorgan. Werners Gourmetservice uppfyller kraven och har EU ekologiskt certifikat.

 

KRAV
KRAV
KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat. KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAV är ekologiskt, och mer därtill. Det betyder att djuren lever ett bra liv, grödorna odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att bonden får en sjystare arbetsmiljö, att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO. Organisationen KRAV utvecklar reglerna för KRAV-certifierad produktion och kontrollorgan kontrollerar och certifierar efter KRAVs regler.

 

Fairtrade
Fairtrade

En vara som är Fairtrade-märkt uppfyller en rad krav i handelskedjan. Kraven bygger på internationella Fairtrade-kriterier för ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. Fairtrade arbetar för att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är en oberoende certifiering med uttalat mål mot att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft – med syfte att skapa förändring och utveckling. Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid.

 

Miljöpolicy för Werners Gourmetservice AB

Företaget strävar efter att minimera miljöpåverkan genom att aktivt söka alternativa, miljövänligare förpackningsmaterial, produkter baserade på etisk och miljövänlig produktion, ta avstånd från produkter där t.ex utrotningshotade djur eller växter ingår, samordna transporter, utnyttja överskottsenergi på bästa sätt och i byggnationer och andra investeringar söka miljövänliga och ur hälsosynpunkt gynnsamma lösningar.

Exempel kan vara:

  • Återanvända emballage
  • Fyllningsmaterial av vete eller majs istället för frigolit
  • Välja producenter med miljöinriktad produktion där Integrated Pest Management ingår som grundläggande del eller ekologisk produktion eller där produktionsmetoden kan bedömas vara baserad på etiska och ekologiska värderingar.
  • I valet av material för byggnation skall material användas utan tillsatser av fenoler, lim, fungicider m.m.
  • Undvika produkter där tillväxtstimulerande ämnen t.ex hormoner används.
  • Samordna transporter

 

illy logo_300px

Läs om illys hållbarhetsarbete, DNV 

 

Valrhona_logo_150px
Läs om Valrhonas hållbarhetsarbete, Live Long