Valrhonas hållbarhetsprojekt Live Long

Kategorier

Kategorier


Live Long är samlingsmnamnet för våra fyra Live Long hållbarhetsåtagande. På Valrhona är vi övertygade om att det bara är i samarbete med våra intressenter som vi kan möta utmaningarna i en föränderlig värld. Sedan många år arbetar vi sida vid sida med våra kakaoproducenter, kunder, medarbetare, leverantörer och samhället.

 

The story of Live Long
Vår nya strategi för hållbarhet, Live Long, består av fyra åtaganden: Live Long Cocoa, Live Long Environment, Live Long Gastronomy och Live Long Together. Namnet Live Long kom till när vår inköpare Cedrics besökte Ghana. När han anlände till byn Wassa Nkran hälsades han av en folksamling som viftade med skyltar med tacksamma budskap av typen ”We are all Valrhonas” och ”Live Long Valrhona”. Både upplevelsen och uttrycket ”Live Long” gjorde verkligen intryck på oss. Vi beslöt oss för att använda ”Live Long” i namnen på våra åtaganden för att uttrycka vårt engagemang längs hela värdekedjan

kakao

Bevara kakaons naturliga smaker och stödja de samhällen där den produceras.

Under året fortsatte våra projekt för att stödja de kakaoproducerande samhällena och vårt aktiva engagemang i Cacao Forest – ett banbrytande skogsbruksprojekt för att bidra till hållbar kakaoodling i framtiden. Vi har långsiktiga partnerskap i 11 länder världen över och har genomfört fler än 20 samhällsprojekt tillsammans med våra producenter under de senaste fem åren.

miljö

Halvera vår miljöpåverkan till 2025

Under året har vi framförallt haft fokus på vår energiförbrukning och avfallshantering, och gjort både medarbetare och samarbetspartner delaktiga i arbetet. Vi räknar med en energibesparing på 75% under de närmaste fem åren tack vare våra nya centraliserade kylprocesser. Idag är det 88% av vårt avfall som inte läggs på deponi.

Miljö_bild

 

gastronomi

Främja yrken i gastronominäringen och inspirera nya generationer.

Fondation Valrhona fyller 10 år!
Fondation Valrhonas uppdrag är att stödja alla initiativ för att skydda, berika och främja smak och smakrelaterade yrken.

Stiftelsens verksamhet har två huvudmål:
– Att verka för större kunskap om smaker
– Att främja yrken inom gastronomin och inspirera människor att satsa på dem
Fondation Valrhonas satsningar är inriktade på att hjälpa resurssvaga grupper

Åtagande i år:

  • Lanseringen av vårt Next Generation-projektet, som syftar till att följa ungdomar i kulinarisk träning
  • Öppnandet av en ny anläggning i Cité du Chocolat, Frankrike som är dedikerad till främjande av gastronomiska yrken.
  • Fondation Valrhona: Vi arrangerar workshops för ca 750 personer och har ett partnerskap med ADAPEI välgörenhet som hjälper ungdomar med inlärningssvårigheter samt att de får professionella kulinariska färdigheter

gemenskap

Bygga en hållbar modell tillsammans med våra intressenter

Vi vill verka för välbefinnande på arbetet, hjälpa människor att utveckla sina talanger och göra det möjligt för alla våra intressenter att delta aktivt och engagerat i Valrhonas utveckling.

Vårt mål är att ge alla en större känsla av mening, större självständighet och mer ansvar när vi tillsammans skapar vår vision för Valrhona till 2025. Här följer vi den praxis som utarbetats av vår Ecole de leadership och ser till att få med oss alla våra intressenter för att skapa framtidens Valrhona.

Drupal-Visuel-fèves-Bahibe---Crédit-Jérome-Bryon